Ks. Jan Tokarski

Proboszcz parafii Pysznica w latach 1821-1841. Honorowy kanonik kapituły przemyskiej. Zasłynął tym, że w 1822 r. uwłaszczył swoich podanych o 26 lat wcześniej niż zrobił to rząd austriacki. Jego grób znajduje się w dawnej części pysznickiego cmentarza.

oprac. Justyna Tofil