Serafin Dobaniowski

Pierwszy sołtys pysznicki, któremu bawiący w Krasnymstawie król Zygmunt August wydał w 1558 r. przywilej na założenie wsi Wola Pysznicka w starostwie sandomierskim, wśród puszczy nad rzeką Pyszanką, w pobliżu jej ujścia do Sanu.

oprac. Justyna Tofil