Ks. Ignacy Pyzik

Pierwszy dziekan ulanowski.
Proboszcz parafii Pysznica w latach 1906-1941.

Podjął trud budowy nowego murowanego kościoła w Pysznicy w miejsce drewnianego, który spłonął podczas I Wojny Światowej. W 1926 roku poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, który wzniesiono dzięki staraniom Ks. Ignacego Pyzika, ofiarności parafian i ich ogromnej pracy. Nowy kościół, służy kolejnym pokoleniom do dnia dzisiejszego.

oprac. Justyna Tofil