Bazyli Jackiewicz

kierownik szkoły w Kłyżowie w latach 1933 - 1942