Ks. Edward Saletnik (1898 - 1967)

Urodził się w Niegłowicach koło Jasła w 1898 roku. Studia w Seminarium Duchownym odbył w latach 1918-1922 w Przemyślu, gdzie uzyskał Święcenia kapłańskie. W 1924 roku był wikariuszem w parafii Komorno w dekanacie rudeckim, a dwa lata później  wikariuszem w Przeworsku. W 1927 roku został mianowany administratorem w Jastkowicach. Potem pracował jako wikariusz w Borku Starym.

Zmarł w Mościskach.

/na podstawie informacji w "Jastkowice kościół i parafia" aurorstwa D. Garbacza i J. Ogińskiego/