Stanisława Pałka

Od 1968 do 1991 roku kierownik szkoły w Krzakach