Ks. Ludwik Kordyl

Urodził się w 1905 roku w Gorlicach. Do przemyskiego Seminarium Duchownego wstąpił w 1927 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 roku. Jako wikariusz rozpoczął pracę w parafii Laszki a potem został przeniesiony do Bobrówki w 1933 roku. Probostwo w Jastkowicach objął w 1935 roku. W czasie okupacji niemieckiej był prześladowany przez wyznawców kościoła narodowego i przez Niemców. Musiał się również ukrywać przed partyzantką komunistyczną spod znaku AL. w 1943 roku więziony w niemieckim obozie. W marcu 1944 roku zagrożony aresztowaniem za wspieranie podziemia Armii Krajowej uszedł na lewy brzeg Sanu i przebywał w Grębowie. 4 września 1944 roku zginął od odłamka niemieckiej bomby przy plebanii w Grębowie.

/na podstawie informacji w "Jastkowice kościół i parafia" aurorstwa D. Garbacza i J. Ogińskiego/