Ks. Jan Wojtasik

Urodził się w Rudzie Kochanowskiej w 1989 roku. Do seminarium Duchownego w Przemyślu wstąpił w 1921 roku, a w cztery lata później uzyskał święcenia kapłańskie. Później podjął pracę wikariusza w Krzemienicy. W1928 roku objął probostwo w Jastkowicach, które sprawował do 1935 roku. W 1938 roku otrzymał aplikatę na proboszcza w Krzemienicy w powiecie łańcuckim. Jego dziełem w Jastkowicach było postawienie plebanii i zabudowań gospodarczych.

/na podstawie informacji w "Jastkowice kościół i parafia" aurorstwa D. Garbacza i J. Ogińskiego/