Ks. Kazimierz Kwaśny (1900 -

Pierwszy proboszcz parafii w Jastkowicach.

Urodził się w Dukli w 1900 r. Po uzyskaniu matury w 1920 roku wstąpił do seminarium Duchownego w Przemyślu . Święcenia kapłańskie otrzymał w 1923 roku, a w rok później podjął pracę wikariusza w parafii Czudec, a później w parafii pysznickiej. W 1925 roku otrzymał aplikatę na administratora nowoutworzonej parafii w Jastkowicach. W parafii założył cmentarz grzebalny, który poświęcił 1 mają 1926 roku ks.dziekan Michał Dukiet.
Od 1927 roku do 1930 roku był wikariuszem w parafii przeworskiej.

/na podstawie informacji w "Jastkowice kościół i parafia" aurorstwa D. Garbacza i J. Ogińskiego/