Leopold Zganiacz (1935 - 2002)

Urodził się 14 września 1935 r. w miejscowości Hirson we Francji, a zmarł 19 maja 2002 r. w Stalowej Woli. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pysznicy. Znaczną część swojego życia spędził w Pysznicy.

 

Dzieciństwo i młodość

Leopold Zganiacz był synem Jana i Franciszki z domu Surowaniec. Jego rodzice zawarli związek małżeński we Francji, gdzie wyjechali na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku w poszukiwaniu pracy. Tam właśnie urodził się ich syn Leopold. W 1936 roku wszyscy przyjechali do Polski i zamieszkali w Pysznicy. W 1938 roku jego matka ponownie wyjechała do Francji i tam przebywała do 1946 roku - czyli przez całą II wojnę światową. W tym czasie mały Leopold wraz z ojcem Janem i siostrą ojca Zofią Zganiacz mieszkali w Pysznicy. Ojciec zajmował się wyrabianiem dachówki. Leopold od 1942 roku do czerwca 1947 roku uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Pysznicy i 28 czerwca otrzymał świadectwo ukończenia szóstej klasy.

Po powrocie matki z Francji rodzice wraz synem Leopoldem jesienią 1947 roku  wyjechali do Jaworzyny Śląskiej. Tam 25 czerwca 1949 roku Leopold Zganiacz ukończył siódmą klasę.

W 1950 roku cała rodzina zamieszkała w Świebodzicach koło Wałbrzycha. W tej miejscowości, w latach 1950 do 1952 Leopold uczęszczał do Państwowej  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej Elektrycznej na wydziale mechanicznym, którą ukończył w 25 czerwca 1952 roku.

Już jako osoba pracująca w latach 1952 do 1954 uczęszczał na kursy zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Rzemiosła we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, - Kurs Kreśleń Technicznych II stopnia, Kurs Konstruktorów I stopnia grupy metalowej, oraz na Kurs Techniczny przedmiotów zawodowych o poziomie Technikum Mechanicznego.

Jesienią 1954 roku rodzina Zganiaczów wróciła do Pysznicy. Leopold podjął pracę w Hucie Stalowa Wola, a później naukę w Technikum Mechanicznym na Wydziale Zaocznym w Stalowej Woli, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1960 roku i uzyskał tytuł Technik Technolog. Ukończył również kurs B.H.P dla personelu inżynieryjno-technicznego oraz Kurs "Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia".

Rodzina

Leopold Zganiacz 9 września 1961 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nisku, a dnia 7 października 1961 roku w Kościele Parafialnym w Pysznicy zawarł związek małżeński z Marią Butryn, która pracowała jako pracownik administracyjny w Sądzie Powiatowym w Nisku, a później w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli na stanowisku sekretarza, a od 1973 r. do odejścia na emeryturę w 1998 roku, głównego księgowego tegoż Sądu.

Z tego związku urodziły się cztery córki:
- w 1962 roku córka Bogusława -  ukończyła studia prawnicze, aplikację radcowską i uzyskała tytuł radcy prawnego,
- w 1966 roku córka Anna - ukończyła studium medyczne, ze specjalnością laborant analityk,
- w 1970 roku córka Małgorzata - ukończyła studia na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie,
- w 1972 roku córka Joanna ukończyła studia prawnicze, odbyła aplikację sądową i pracuje w sądownictwie.

Praca zawodowa

W czasie od 15 lipca 1952 roku do 22 marca 1953 roku Leopold Zganiacz pracował na stanowisku tokarza, a od 23 marca do 31 lipca 1954 na stanowisku konstruktora w Świebodzickich Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej. Od 16 listopada 1954 roku do 26 maca 1958 roku w Hucie Stalowa Wola w kontroli na stanowisku brakarza. Równocześnie w okresie od 7 lutego 1955 roku do 19 marca 1955 roku uczęszczał na kurs Kontrolerów Izby Pomiarów I stopnia w tejże Hucie.

W czasie od 19 lipca do 30 listopada 1960 roku pracował w Zakładach Metalowych ''Nimet''. Pracę rozpoczął na stanowisku Technik Oprzyrządowania Narzędzi, po roku przeszedł na stanowisko Kierownika Działu Gospodarki Narzędziowej, następnie na stanowisko Starszego Konstruktora w dziale Konstrukcyjno-Technologicznym był też Kierownikiem Sekcji Postępu Technicznego. W pracy działał w Zakładowej Radzie Robotniczej, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji do praw Postępu Technicznego i Produkcji. Odchodząc z pracy w Zakładach Metalowych ''Nimet'' w Nisku miał opinię pracownika sumiennego, zdyscyplinowanego, koleżeńskiego, bardzo dobrze przygotowanego zawodowo, a swoimi wiadomościami chętnie dzielącego się z innymi.

Dnia 1 grudnia 1973 roku na mocy porozumienia pomiędzy zakładami i za zgodą zainteresowanego przeszedł do pracy w Hucie Stalowa Wola na stanowisko specjalisty konstruktora zespołów napędowych. Po utworzeniu w Hucie Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych w listopadzie 1975 roku pracował tam do czasu przejścia na emeryturę dnia 31 grudnia 1993 roku.

Działalność społeczna

Pracując w Zakładach Metalowych "Nimet" w Nisku i w Hucie Stalowa Wola należał i czynnie działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W okresie od 10 sierpnia do 10 maja 1965 roku był Przewodniczącym Koła Zakładowego w Nisku. W Hucie Stalowa Wola za długoletnią pracę w Przemyśle Hutniczym i Metalowym trzykrotnie otrzymał Dyplomy Uznania za 25-letnią, 30-letnią i 35-letnia pracę zawodową . W czerwcu 1982 otrzymał nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej od Prezydium Rady Wojewódzkiego w Tarnobrzegu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za opracowanie tematu ''Uruchomienie antyimportowej produkcji multiplikatora ciśnienia - zespół pompy z siłownikiem''.

Od stycznia 1967 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i czynnie udzielał się w pracy Koła w Pysznicy, a później w Polskim Stronnictwie Ludowym. W sierpniu 1989 roku został wpisany na listę Zasłużonych Działaczy Polskiego Ruchu Ludowego Nr listy 354.

Jako mieszkaniec Gminy Pysznica bardzo aktywnie działał na rzecz rozwoju tej "Małej Ojczyzny". Od 1973 roku był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Pysznicy. W latach 1986 do 1992 był Przewodniczącym Komitetu Gazyfikacji Wsi Pysznica. W 1988 roku został wybrany Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu.

Pełnił funkcję radnego w samorządzie gminnym I kadencji w latach 1990-1994. Przez lata udzielał się w pracach komisji wyborczych w Gminie Pysznicy. Po raz ostatni w październiku 2001 roku, w wyborach parlamentarnych jako Przewodniczący Komisji dla obwodu wyborczego Olszowiec.

Od roku 1993 pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, a od roku 1995 funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w Wydziale Pracy. Obie te funkcje pełnił do ostatniego roku życia.

Informacje dodatkowe

Oprócz pracy zawodowej i społecznej zajmował się pszczelarstwem, które było jego pasją. Od roku 1966 należał do Polskiego Związku Pszczelarskiego. Przez wiele lat był Przewodniczącym Koła w gminie Pysznica.

Uwagi

Wszystkie informacje zostały zaczerpnięte z dokumentów znajdujących się w posiadaniu żony Marii Zganiacz.