Bronisław Cmela

Nauczyciel w pysznickiej szkole. W 1937 r. zorganizował sklep kółka rolniczego, który zaspokajał potrzeby mieszkańców Pysznicy i przynosił spółdzielni poważne zyski.
Angażował się w życie kulturalne wsi współpracując z Panią Marią Wandą Bourdon. Założył i prowadził drużynę harcerską, która była pierwszą w powiecie niskim.
Przez wiele lat był mocno związany z Pysznicą, chociaż zamieszkał w Rzeszowie. Bywał na wszystkich ważnych rocznicach i uroczystościach goszcząc na plebani u Ks. Włdysława Szubargi. Opracował i opublikował wiele artykułów dotyczących Pysznicy, jej historii i mieszkańców, które do dziś są cennym źródłem historycznym i służą młodzieży do poznawania dziejów Pysznicy.

oprac. Justyna Tofil