Porucznik Jan Rostek (1918-1943)

Urodzony w Pysznicy, powiat niski, syn Walentego rolnika i Zofii Haliniak. Początkowo uczył się w Szkole Powszechnej w Pysznicy, a następnie uczęszczał do Gimnazium Państwowego w Nisku, gdzie w 1936 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił jako ochotnik do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii gdzie zdobył stopień podporucznika 1 sierpnia 1939 r.
1 września 1939 r. w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii został ranny w ciężkiej bitwie pod Mokrą. Odstawiony do szpitala w Łodzi, 4 września został ewakuowany razem z całym szpitalem. Na wiadomość o przekroczeniu granicy przez bolszewików został zabrany do samochodu przez przyjaciół i przewieziony przez granicę węgierską. Następnie udał się do Paryża, gdzie znajdował się obóz oficerski.
25 czerwca 1940 r. razem z brygadą przybył do Wielkiej Brytanii. Brał udział w operacjach lotniczych wspierających ruch oporu w Polsce. W nocy z 27/28 marca 1942 r. podczas operacji lotniczej ”Boot” , odbył skok na placówkę odbiorczą ”Trawa”, położoną półtorej kilometra od Przyrowa w pow. Częstochowskim. Skierowany do referatu ”Wschód” Oddział II Komitetu Głównego Armii Krajowej jako oficer Ośrodka w Kijowie został aresztowany przez niemiecką Abwehrę, w wyniku ”wyspy” całego ośrodka 14 stycznia 1943 r. Dalsze losy nieznane.

Odznaczony Virtuti Militari

oprac. Justyna Tofil

 

Więcej informacji:

Encyklopedia skoczków AK