Henryk Chochorowski

Sekretarz gminy i organista w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Przed I Wojną Światową jak i w okresie międzywojennym prowadził szeroką działalność kulturalną ożywiając życie wsi w tym zakresie. W dni rocznic narodowych organizował uroczyste wieczornice, wystawiał przedstawienia o treści patriotycznej z udziałem prowadzonego przez siebie chóru. Po jego śmierci pracę tę kontynuowała współpracująca z nim od 1909 r. nauczycielka Pani Maria Wanda Bourdon. Pan Henryk Chochorowski wraz z żoną spoczywają na tutejszym czmentarzu.

oprac. Justyna Tofil