Jan Ziarno

Gospodarz pysznicki, był pierwszym kasjerem założonej jeszcze przed I Wojną Światową Kasy Stefczyka. Był również przewodniczącym Związku Katolicko-Społecznego działającego w tym czasie w Pysznicy, który liczył ok. 1000 osób. Z jego inicjatywy związek ten podjął się organizacji obchodów 500 - lecia Bitwy pod Grunwałdem wychodząc z propozycją budowy Kopca Grunwaldzkiego w centrum Pysznicy. W dniu 15 lipca 1910 r. odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża osadzonego na usypanym kopcu. W ten sposób Pysznica włączyła się w uroczystości obchodów w/w rocznicy ogłoszone przez patriotów polskich we wszystkich trzech zaborach.

oprac. Justyna Tofil