Walenty Jachim

Gospodarz pysznicki, pierwszy chłopski poseł na sejm galicyjski z kurii wiejskiej powiatu niskiego.
Był człowiekiem wykształconym, znał język niemiecki.
Otrzymał certyfikat na posła do sejmu krajowego w dniu 2 lipca 1889 r. i stał się jednym z pięciu chłopów-posłów w sejmie.

oprac. Justyna Tofil