Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej jest organziacją pozarządową i posiada osobowośc prawną. Zostało zarejestrowane dnia 3 grudnia 1992 roku w KRS.

Terenem działania stowarzyszenia jest gmina Pysznica.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społecznosci wiejskiej
  2. aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego
  3. wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych na wsi
  4. dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu
  5. reprezentowanie zbiorowych interesów rodzin wiejskich wobec wladz, organów samorządowych i innych instytucji oraz wspólpraca z tymi organizacjami
  6. dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczęnstwie i na rynku pracy
  7. propoagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia
  8. dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu
  9. integracja mieszkańców sołectwa Krzaki - Słomiana oraz osób wywodzących się z regionu wokół wspólnych działań na rzecz rozwoju sołectwa i gminy
  10. rozpowszechnianie informacji i doświadczęń dotyczacych inicjatyw obywatelskich podejmowanych w środowisku lokalnym

      Obecnie Prezesem Stowarzyszenia Kobiet Słomianej jest Pani Danuta Mroczek tel. 783 212 653, slomiana@pysznica.pl

Z historii:

Fundamentem obecnego stowarzyszenia było zalożone przed 50 laty koło gospodyń wiejskich. Wśród założycielek były mamy obecnych członkiń w tym Pani Aniela Maziarz - pierwsza przewodnicząca koła. Poczatkowo spotkania i rozne kursy odbywąły się w domach członkiń. Około 30 lat temu rozpoczeto budowę świetlicy. Duże zasługi przy budowie miała ówczesna przewodnicząca koła Pani Stefania Kutyła. Żeby uzyskać pieniaądze na rozój koła i budowę świetlicy cżłonkinie aktywnie pracowały przy sadzeniu okoliczych lasów. Oprócz teog urzadzały festyny, zabawy, wesela. założona została wypożyczlnia naczyń.

Do stycznia 2012 roku Prezesem Stowarzyszenia była Pani Agnieszka Smalisz, która swoim zaangażowaniem ożywiła działalność Stowarzyszenia, a wspólnie z członkiniami Zarządu Stowarzyszenia skutecznie pozyskiwała środki na działania, w tym remont i wyposażenie Domu Ludowego w Słomianej.

 

Z życia stowarzyszenia:

Wpis z dnia 7 lipca 2010r. - Stowarzyszenie Kobiet Słomianej serdecznie zaprasza na "Jarmark produktów regionalnych", który odbędzie się 1 sierpnia 2010 roku w Słomianej - szczegółowy program juz wkrótce !

 

Informacje o działalnosci stowarzyszenia:

 

Lesko - 7 sierpnia 2010 r.

 

I Słomiany Jarmark Produktów Reginalnych

 

Działaj Lokalnie 2010 - wyniki naboru

 

Górno - 23 maja 2010 r.


Wyszatyce - 25 kwietnia 2010 r.

 

Śniadanie wielkanocne w Słomianej - 27 marca 2010 r.

 

3 produkty wpisane na listę ministerialną

 

Kolejny produkt wpisany na liste ministerialną

 

II Jarmark Produktów Regionalnych - 31 lipca 2011 r.

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarzadowych

informacje o wsparciu, szkoleniach, naborach

Zobacz