Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach

Do dnia pierwszego grudnia 1925r. w przysiółku Krzaki istniała szkoła prowadzona przez nauczycieli pokątnych.
Z dniem pierwszego grudnia 1925r. z inicjatywy inspektora szkoły Longinusa Pyza zorganizowano w Krzakach klasę eksponowaną z polskim językiem wykładowym i zamianowano przy niej nauczyciela Michała Paściaka.
W dniu pierwszym września 1926r. zlikwidowano klasę eksponowaną zorganizowano jednoklasową szkołę powszechną z polskim językiem wykładowym.
Z tym dniem pani Stefania Kupiszówna została mianowana samoistną nauczycielką tej szkoły. W szkole uczyły się dwa roczniki w liczbie 130 dzieci.
Lekcje odbywały się w budynku mieszkalnym u pana Jakuba Maślacha.
Od siódmego października 1930r. w szkole zatrudniona została pani Maria Stecówna  jako nauczycielka kontraktowa.
Wiosną 1933r. rozpoczęto budowę Domu Ludowego w przysiółku Krzaki, dom ten gmina przeznaczyła na cele szkolne. Zajęcia odbywały się od 16 grudnia 1934r.
Okres wojny to okres prześladowań miejscowej ludności. Ludność zmuszano do ciężkiej pracy na rzecz okupanta. Prześladowania nie ominęły także kierowniczki szkoły pani Stefanii Łupickiej.
W okresie powojennym nauka odbywała się w bardzo ciężkich warunkach. Brak było podręczników, pomocy naukowych, książek w bibliotece, które uległy zniszczeniu podczas działań wojennych. Dzieci korzystały z opieki miejscowych władz.
Ze względu na zwiększenie liczby uczniów od 1 września 1954 r. w tutejszej szkole pracowały trzy nauczycielki, a najwyższą klasą była klasa szósta.
Od roku 1956 funkcjonowała szkoła siedmioklasowa, a zatrudnionych było czterech nauczycieli.
W roku szkolnym 1960/61 nauka odbywała  się w oddanym na potrzeby szkoły baraku. Do szkoły uczęszczało 148 uczniów. 
  1 września 1965r. kierownikiem szkoły została pani Stanisława Maziarz. W tym czasie szkoła realizowała program ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku 1968 obowiązki kierownika przejęła pani Stanisława Pałka.
Dzięki staraniom kierownika szkoły, Wydział Oświaty w Nisku oraz miejscowej ludności w 1968r. podjęta zostaje budowa nowego obiektu szkolnego.
Inauguracja nowego roku szkolnego 1971/72 odbyła się już w nowym budynku szkolnym. W roku szkolnym 1974/75 szkoła została Zbiorczą Szkołą Podstawową. Po raz pierwszy do szkoły przyszli uczniowie ze Studzieńca, byli to uczniowie klas V-VIII.
W czerwcu 1991 roku na emeryturę odeszła długoletnia dyrektorka szkoły pani Stanisława Pałka. Od września 1991r. do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Tadeusz Kowalik.
W roku 1999 na podstawie wprowadzonej w kraju reformy oświaty połączone zostają Szkoła Podstawowa w Krzakach i Studzieńcu, a ówczesna ośmioklasowa szkoła została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy