Przedszkole w Pysznicy

Na terenie gminy Pysznica funkcjonuje jedno przedszkole, w którym pracuje 6 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza w roku szkolnym 2007/2008 72 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 

2005/2006

2006/2007

2007/2008

3 – 5 latki

52

50

50

Odział „0”

32

31

22

Razem

84

81

72

Źródło: GZOSiP w Pysznicy, 2007 r.

Przedszkole ma do dyspozycji 3 sale, 2 łazienki, szatnię, gabinet dyrektora, kuchnię, przygotowalnię, magazyn, pokój intendenta, kotłownię oraz łazienkę dla personelu. Baza lokalowa przedszkola jest niewystarczająca, co sprawia, że nie wszystkie chętne dzieci są do przedszkola przyjmowane.

W przedszkolu poza podstawowym programem nauczania dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki, języka angielskiego, prowadzona jest katecheza. Do przedszkola wielokrotnie zapraszane są różnego rodzaju teatrzyki, a także przedstawiciele różnych zawodów (np. policjant, leśniczy). Ponadto w trakcie roku szkolnego dzieci przygotowują przedstawienia i wystawy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.przedszkole.pysznica.pl

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy