Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie wodociągów i kanalizacji, gospodarki odpadami, zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, utrzymania dróg, prowadzenia prac remontowo – budowlanych na obiektach użyteczności publicznej, administrowania komunalnych zasobów mieszkaniowych i gospodarki wodnej.
GZK zatrudnia 36 osób, w tym: administracja – 4 osoby, zakład segregacji odpadów – 28 osób, stacja ujęcia wody – 3 osoby, oczyszczalnia ścieków – 1 osoba. Warunki lokalowe GZK są bardzo dobre. Obecnie na bazę lokalową GZK składają się 3 pomieszczenia biurowe oraz archiwum w Pysznicy, pomieszczenia przy stacji uzdatniania wody w Pysznicy – Podborku, hale zakładu segregacji odpadów wraz z pomieszczeniami socjalnymi w Pysznicy oraz 4 garaże i pomieszczenie socjalne przy oczyszczalni ścieków w Jastkowicach. GZK dysponuje 3 samochodami osobowymi, 5 pojazdami specjalistycznymi, ciągnikiem oraz kompaktorem.

 

Więcej informacj na stronie: www.zgk.pysznica.pl

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy