Zasoby kulturowe

          Zasoby kulturowe to „ślady przeszłości” zamknięte w historii, w tradycji, w dokonaniach żyjących tu ludzi, w przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Zasoby kulturowe to również obecna działalność mieszkańców w tej dziedzinie.
          Środowisko, w którym człowiek żyje, jest w znacznym stopniu efektem jego działalności. Człowiek buduje domy, infrastrukturę, uprawia ziemię, wykorzystuje do swoich potrzeb walory naturalne. Człowiek kształtuje również zwyczaje i wzory zachowań oparte na tradycjach i wartościach kulturowych. Zarówno środowisko przyrodnicze jak i kulturowe wpływa na rozwój społeczności. W związku z tym należy pamiętać o przestrzeganiu zasady zrównoważonego rozwoju, czyli by rozwój gospodarczy „szedł w parze” z dbałością o środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe.

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy