Elektroenergetyka i reelektryfikacja

          Gmina Pysznica prawie w całości jest zelektryfikowana i zasilana energią elektryczną o napięciu 15 kV i 30 kV z czterech linii magistralnych napowietrznych:

  • 30 kV „Rozwadów – Brandwica – Chwałowice” zasilająca północno – zachodni obszar gminy;
  • 30 kV „Stalowa Wola – Janów ” zasilająca środkowy obszar gminy;
  • 15kV „Stalowa Wola – Jastkowice” zasilająca środkowo – zachodnie tereny;
  • 15 kV „Nisko – Wólka Tanewska” zasilająca południowo zachodni obszar gminy.

          Odgałęzienia tych linii stanowią sieć rozdzielczą doprowadzającą napięcie do stacji trafo, które z kolei stanowią źródło zasilania dla wiejskich sieci niskiego napięcia. Obszar gminy pod względem administracyjno gospodarczym podlega obecnie Rzeszowskiemu Rejonowi Energetycznemu oddział w Stalowej Woli. Przez obszar gminy przebiegają tranzytem linie wysokich napięć krajowego systemu elektroenergetycznego 220 kV i 110 kV. Sieć rozdzielcza, częściowo wymaga modernizacji i rozbudowy, szczególnie z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenie gminy Pysznica.
          Drogi w gminie Pysznica oświetlane są przez 724 lampy uliczne. Zdecydowaną większość nakładów finansowych na oświetlenie uliczne stanowi zużycie energii. Koszty te rosną z każdym rokiem ze względu na budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy oraz na rosnące ceny energii.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy