Informatyzacja

Spadające od kilku lat ceny sprzętu komputerowego spowodowały, że wśród mieszkańców gminy komputer przestał być luksusem – stał się narzędziem do pracy i do nauki. Wszystkie szkoły na terenie gminy posiadają pracownie komputerowe z dostępem do internetu:

  • ZS w Pysznicy – dwie pracownie

  • ZS w Jastkowicach – dwie pracownie

  • ZS w Kłyżowie – dwie pracownie

  • PSP w Krzakach – jedna pracownia

Oprócz zajęć lekcyjnych, uczniowie mogą korzystać z pracowni po lekcjach i w czasie ferii.

Na terenie gminy Pysznica działa kilku dostawców internetu. Do roku 2004 wiodącym dostawcą tego typu usług była Telekomunikacja Polska S.A., natomiast w ostatnich trzech latach duży udział w rynku zdobyli lokalni dostawcy internetu w technologii przesyłu radiowego. Spowodowało to znaczny spadek cen i szerszy dostęp do sieci internetowej. Ponadto na terenie Pysznicy i Olszowca działają trzy sieci utworzone przez mieszkańców.

Dla osób, które nie mają komputera, bądź dostępu do internetu istnieje możliwość skorzystania z komputera w bibliotekach w Pysznicy (3 stanowiska) i Kłyżowie (1 stanowisko), oraz w Domu Kultury w Pysznicy (1 stanowisko).

Od grudnia 2008 roku w budynku OSP w Kłyżowie działa Centrum Kształcenia realizowane w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich". Jest to placówka o charakterze kulturalno-oświatowym, wyposażona w nowoczesny sprzet komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. W Centrum Kształcenia bezpłatnie można skorzystać z komputerów i internetu, a także biblioteki multimedialnej (programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki, atlasy).Centrum Kształcenia jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00 i w sobotę od 10.00 - 14.00.

W ramach projektu pn. „Strategia informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej”, finansowanego ze środków unijnych, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" wspólnie z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Politechniką Rzeszowską przygotowują Strategię Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej oraz koncepcję Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia. Dokumenty te mają być m.in. podstawą do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz utworzenia nowoczesnej infrastruktury sieci internetowej. Szerokopasmowa Sieć Regionalna ma objąć swym zasięgiem wszystkie miejscowości powiatowe i gminne oraz te miejscowości, które znajdą się na trasie przebiegu planowanych linii światłowodowych. Według wstępnych ustaleń na trasie przebiegu sieci światłowodowej znajdą się Kłyżów, Pysznica i Jastkowice. Do pozostałych miejscowości Internet ma być dostarczany za pomocą technologii radiowej WiMAX. Uruchomienie tej sieci przewiduje się na lata 2011-2013.

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy