Drogi

Przez teren gminy przebiega 1 droga wojewódzka, 7 dróg powiatowych i 26 dróg gminnych. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę wynosi 45,688 km, w tym 37,593 km jest utwardzonych asfaltem i masą bitumiczną, a 8,095 km stanowią drogi o nawierzchni nieutwardzonej. Drogi gminne łącznie mają 58,95 km długości, składa się na nie 53,25 km dróg utwardzonych oraz 5,7 km dróg nieutwardzonych. Na terenie gminy znajdują się też nienumerowane drogi transportu rolnego. Są to drogi dojazdowe do pól i gospodarstw wiejskich. Jest ich ogółem 15 km, w tym utwardzonych - 1,2 km, żwirowych - 10 km i 3,8 km pozostałych. Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe. Natężenie przewozów jest umiarkowane, ale ich struktura jest bardzo różnorodna. Przewożone są nimi m.in. w dużej ilości materiały budowlane oraz drewno z lasów państwowych.

Sieć dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Pysznica, wg danych na rok 2007

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość ogółem w km

O nawierzchni ulepszonej

Drogi wojewódzkie

1

855

Olbięcin – Stalowa Wola

2,1

2,1

Razem drogi wojewódzkie

2,1

2,1

Drogi powiatowe

1

1019 R

Zarzecze – Pysznica- Rzeczyca Długa

12,966

11,366

2

1021 R

Jastkowice – Stalowa Wola

2,737

2,344

3

1024 R

Stalowa Wola – Pysznica

2,240

2,240

4

1020 R

Brandwica – Jastkowice

3,111

3,111

5

1022 R

Spokojna- Jastkowice

15,232

9,130

6

1023 R

Pysznica – Piskorowy Staw

6,240

6,240

7

2505 R

Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola

3,162

3,162

Razem drogi powiatowe

45,688

37,693

Razem

47,788

39,793

Źródło: Urząd Gminy Pysznica 2007

Sieć dróg gminnych na terenie gminy Pysznica, wg danych na rok 2007

Lp.

Nr drogi gminnej

Miejscowość

Ulica

Nr geodezyjny działki

Ogólna długość drogi w km

1

101 200 R

Jastkowice

Ludian

Wolności

Lipowiec

Kochany

Dębowiec

3230/1

3230/1

3230/2

3456

3967

12,6

2

101 203 R

Jastkowice

3 – Go Maja

3273/2

0,75

3

 

101 204 R

Jastkowice

Majdan

Moskale

Ruda

Kuziory

3271/2

3271/2

3254, 3309

3901, 3857, 3822

5,00

 

Pysznica

Targowisko

114

4

101 205 R

Bąków

Bąków

882, 642/1, 860/1

3,00

5

101 206 R

Brandwica

Wałowa

960, 377

0,35

6

101 207 R

Jastkowice

Wałowa

3258, 1056

1,40

7

101 208 R

Jastkowice

Bukowa

Kopernika

Poprzeczna

3301

3268

3270/2

2,30

8

101 209 R

Chłopska Wola

 

212

0,50

9

101 210 R

Jastkowice

Boczna

Fedorowskiego

3306

3271/1

2,15

10

101 211 R

Jastkowice

Podleśna

Chopina

Cicha

Szewska

 

3272/2

3277

3227

2,5

11

101 214 R

Studzieniec

 

327, 348/1

1,45

12

101 216 R

Pysznica

Jedności Narodowej

Wiejska

Kościelna

702

699

684, 1233

1,05

13

101 218 R

Pysznica

Podborek

 

Zadole

Kolonia

470, 430, 251, 431, 186/1

186/1cz,

99, 100cz, 101/1, 132cz, 139cz,

1,65

14

101 220 R

Pysznica

Hutnicza

Zadole

Strażacka

Sikorskiego

Folwarczna

131

186/1

131, 132

523

500

1,90

15

101 224 R

Pysznica

Podorenda

Kaczyłów

3379, 3378,

1880, 1883,

1,20

16

101 227 R

Pysznica

Kręta

Kaczyłów

Wolności

3090

3074, 2596

1926

1,30

17

101 228 R

Pysznica

Podlesie

1715, 1357, 1358

1,00

18

101 230 R

Krzaki

Leśna

2433

1,20

19

101 231 R

Krzaki

Sosnowa

Podleśna

2257/2,

2257

2,20

20

101 232 R

Krzaki

Knieja

Leśna

Konopnickiej

909

808, 990

2058

5,45

21

101 233 R

Kłyżów

Podsanie

116, 116/1, 1297

1,50

22

101 234 R

Kłyżów - Krzaki

Błońska

Borek

Polna

2577

2577

2578

4,90

23

101 235 R

Kłyżów

Podkorzeniec

537

0,65

24

101 237 R

Kłyżów

Zagórska

 

Strażacka

2024, 2022/24, 2022/27

2015

1,30

25

102 523 R

Pysznica

Rędziny

3652, 3923, 4299, 4317, 4921/1

1,65

Razem drogi gminne

58,95

Źródło: Urząd Gminy Pysznica 2007

Sieć dróg w gminie jest dobra. Drogi prowadzą do najodleglejszych przysiółków. Z ogólnej długości dróg gminnych, 90,33 % to drogi utwardzone. Ogólny stan dróg jest zły mimo dużych nakładów finansowych gminy na ich utrzymanie i poprawę nawierzchni, gdyż ciągle wzrastający ruch kołowy powoduje pogarszanie się ich stanu technicznego.

W latach 2000 – 2007 utwardzono asfaltem 4 ulice: Bukowa (1500 mb) i Fedorowskiego (800 mb) w Jastkowicach, oraz Rędziny (900 mb) i Kolonia (826 mb) w Pysznicy.

W zakresie komunikacji drogowej o znaczeniu regionalnym w gminie Pysznica przewiduje się budowę i modernizację następujących dróg: budowę drogi ekspresowej „S-74” relacji Piotrków Trybunalski – Nisko oraz modernizację drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin – Zaklików – Stalowa

Na drogach gminnych w gminie Pysznica znajduje się 5 mostów:

  • most stały żelbetowy z nawierzchnią asfaltową, na rzece Bukowa w miejscowości Ruda Jastkowska o długości 46,9 m i szerokości 5,2 m, III klasy nośności,

  • most o konstrukcji mieszanej, z podkładem drewnianym na rzece Zastawie w Kłyżowie, o długości 6,8 mb i nośności 10 ton,

  • most drewniany, przyczółki żelbetowe pokład drewniany na starym dorzeczu Sanu o długości 4 mb,

  • most mieszany, na żelbetowych przyczółkach, z pomostem z drewna dębowego na rzece Dębowiec, o długości 12 mb,

  • most drewniany na rzece Łukawica w Lipowcu - do remontu kapitalnego,

Spośród 9 mostów znajdujących się na drogach powiatowych na terenie całego powiatu stalowowolskiego, aż 4 znajdują się w gminie Pysznica:

  • most stalowy (2 przęsła) na drodze 1021 R Jastkowice – Stalowa Wola w Chłopskiej Woli na rzece Bukowa o długości 31m i szerokości 6 m oraz nośności 30 T,

  • most sprzężony (3 przęsła) na drodze 1019 R Zarzecze – Rzeczyca Długa w Jastkowicach na rzece Bukowa o długości 38,6m i szerokości 7,3 m oraz nośności 30 T,

  • most stalowy (1 przęsło) na drodze 1022 R Spokojna - Jastkowice w Studzieńcu na rzece Gilówka o długości 12,1m i szerokości 6 m oraz nośności 15 T,

  • most stalowy tymczasowy (2 przęsła) na drodze 1022 R Spokojna - Jastkowice w Kuziorach na rzece Bukowa o długości 30,2m i szerokości 4,5 m oraz nośności 10 T.

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy