Demografia

W gminie Pysznica, według danych z ewidencji ludności, w dniu 22 października 2007 r. zameldowanych było 9683 mieszkańców, w tym 4787 mężczyzn, oraz 4869 kobiet. Gęstość zaludnienia, to 65 osób/km2, co stawia gminę na trzecim miejscu w powiecie za Stalową Wolą i Zaleszanami.

W Gminie Pysznica daje się zauważyć systematyczny wzrost liczby mieszkańców, w latach 1999 – 2006 liczba ludności zwiększyła się o 691 osób, co stanowi wzrost o ok. 7,7 % w tym samym czasie liczba osób w powiecie stalowowolskim zmalała o ok. 1,7 %.

Liczba ludności w latach 1999 - 2006

Rok

Liczba ogółem

mężczyźni

kobiety

1999

8 925

4 471

4 454

2000

8 969

4 487

4 482

2001

9 086

4 539

4 547

2002

9 130

4 569

4 561

2003

9 223

4 602

4 621

2004

9 345

4 666

4 679

2005

9 516

4 742

4 774

2006

9 616

4 778

4 838

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

 

Badanie struktury wieku mieszkańców Gminy Pysznica wskazuje, iż najliczniejszą grupę wiekowa stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 62 %. Zdecydowanie mniej liczne są grupy wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Należy jednak podkreślić, że rosnącą liczba osób w wieku produkcyjnym, połączona z malejącym odsetkiem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, co stanowi problem na skalę nie tylko krajową, ale także ogólnoeuropejską.

Struktura ludności gminy Pysznica wg wieku w latach 1999 - 2006

Rok

Ludność

Wiek

ogółem

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

1999

8 879

2 378

26,8%

5 144

57,9%

1 357

15,3%

2000

8 950

2 371

26,5%

5 200

58,1%

1 379

15,4%

2001

9 030

2 338

25,9%

5 294

58,6%

1 398

15,5%

2002

9 071

2 304

25,4%

5 372

59,2%

1 395

15,4%

2003

9 166

2 247

24,5%

5 511

60,1%

1 408

15,4%

2004

9 273

2 209

23,8%

5 656

61,0%

1 408

15,2%

2005

9 461

2 207

23,3%

5 821

61,5%

1 433

15,1%

2006

9 531

2 167

22,7%

5 910

62,0%

1 454

15,3%

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Struktura ludności gminy Pysznica wg wieku w latach 1999 - 2006

Analiza statystyczna obciążenia demograficznego ludności pozwala określić wskaźnik procentowy liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik otrzymany dla gminy Pysznica wskazuje, iż na 100 pracujących mieszkańców gminy przypada statystycznie 61,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym, z czego 24,6 to mieszkańcy w wieku emerytalnym.

Tendencję do starzenia się społeczeństwa potwierdza również analiza przyrostu naturalnego, który już od kilku lat maleje.

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy