Gospodarka mieszkaniowa

          Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną w sferze społecznej i gospodarczej w gminie Pysznica. O standardzie życia w znaczącym stopniu decydują warunki mieszkaniowe. Większość mieszkań wyposażonych jest we wszystkie media: sieć gazową, energetyczną, wodociągową i częściowo w kanalizację. Liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz liczba wydanych pozwoleń na budowę stale utrzymuje się na wysokim poziomie.
          W roku 2004 liczba oddanych do użytku mieszkań była ponad dwukrotnie wyższa niż rok później. Sytuacja ta była efektem zapowiedzi wprowadzenia kar za nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych bez zawiadomienia lub bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a jednocześnie wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, kiedy to można było dokonać tej legalizacji bez żadnych sankcji karnych.
          Pomimo stale rosnących cen działek budowlanych oraz materiałów budowlanych nie zmniejsza się zainteresowaniem mieszkańców Stalowej Woli i okolic kupnem działek pod budowę bądź już wybudowanych domów na terenie gminy Pysznica. Szczególnym powadzeniem cieszą się działki we wsi Pysznica i Jastkowice. Liczba składanych w urzędzie gminy wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w każdym roku jest coraz wyższa. W 2006 r. złożono 129 wniosków, w związku z czym uznać można, iż budownictwo mieszkaniowe na terenie będzie nadal bardzo dobrze się rozwijać, co daje szanse dalszego społeczno – gospodarczego rozwoju gminy Pysznica.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy