Chłopska Wola

        Powstanie wsi Chłopska Wola, nazywanej wcześniej Księże Kolano datowane jest na koniec XVI wieku. Nazwa „Kolano” pochodziła od zakola („kolana”) rzeki San, w którym wieś była położona, natomiast „Księże” od księcia Lubomirskiego, do którego ta wieś należała. Zmiana nazwy wsi na Chłopską Wolę nastąpiła w czasach powojennych, natomiast jeszcze na niektórych mapach z lat 70-tych XX wieku można znaleźć nazwę „Chłopska Wola (Księże Kolano)”.
        Księże Kolano od początku istnienia jako przysiółek należało do Charzewic, dopiero od 1977 roku, po likwidacji powiatów tereny te zostały włączone do gminy Pysznica. Ten długoletni związek z położonymi na przeciwległym brzegu Sanu Rozwadowem i Charzewicami wyjaśniają ostatnie badania położenia koryta Sanu na przestrzeni wieków. Okazuje się, że jeszcze w 1553 r. San płynął bliżej Jastkowic, tworząc od strony Charzewic głębokie zakole, okalające cały obszar administracyjnie należący do Chłopskiej Woli. Teren w obrębie tego meandru rzecznego zwano od najdawniejszych czasów „Golanem”. Pod koniec XVI w. rzeka zaczęła wyraźnie przemieszczać się w kierunku zachodnim. Z zapisów historycznych wynika, iż około 1596 r. wezbrane wody Sanu zniszczyły las i pasieki na Księżym Kolanie. Kiedy rzeka wyżłobiła nowe koryto, odcięła w 1602 r. cały teren Księżego Kolana od Charzewic.
        Miejscowa ludność zajmowała się uprawą ziemi, co niektórzy zajmowali się hodowlą pszczół i bartnictwem. Na terenie obecnego powiatu stalowowolskiego produkowano przed zaborami, bardzo znaczne ilości miodu i wosku. Dlatego około 1750 r. w celach podatkowych dokonano spisów bartni w Jastkowicach, Pławie i Księżym Kolanie.
W tym czasie Rozwadów był głównym ośrodkiem miejskim na tych terenach, dlatego też w leżącym na przeciwległym brzegu Sanu Księżym Kolanie, funkcjonowała przeprawa promowa, służąca okolicznym mieszkańcom. Prom aż do lat 80-tych ubiegłego wieku woził mieszkańców na targ, do kościoła parafialnego w Rozwadowie, dorosłych do pracy, a dzieci do szkoły.
        Podczas I wojny światowej z brzegu Sanu od strony Chłopskiej Woli trwał ostrzał Rozwadowa przez wojska austriackie. Do dziś w polach nad Sanem można znaleźć starą amunicję. W czasie II wojny światowej, wiosną 1942 r. wszyscy młodzi mężczyźni z okolicznych wiosek zostali wezwani do stawienia się na stacji kolejowej w Rozwadowie, a następnie wywiezieni na przymusowe roboty na teren III Rzeszy. Wywózka ta nie ominęła też mieszkańców Chłopskiej Woli.
        Czasy powojenne to okres szybkiego rozkwitu pobliskiej Stalowej Woli, gdzie mieszkańcy Chłopskiej Woli znajdowali zatrudnienie, a wielu z nich tam się przeprowadziło. Z tego też powodu na terenie wsi powoli zanikała tradycyjna wiejska zabudowa, mniejsze znaczenie w utrzymaniu ludności miało także rolnictwo.
        Co jakiś czas dawało znać o sobie specyficzne położenie Chłopskiej Woli u zbiegu dwóch rzek – pojawiały się powodzie. Po ostatniej dużej powodzi w lipcu 1981 roku, kiedy to pod wodą znalazło się większość zabudowań we wsi, od strony Sanu został wybudowany wał przeciwpowodziowy. Niestety jego budowa wzdłuż Bukowej nie została dokończona, co sprawia, że przy wysokich stanach wód mieszkańcy czują się zagrożeni.
        Obecnie Chłopska Wola to wieś o funkcji typowo mieszkaniowej – spokojna, położona nad rzeką wśród pól - mimo tego, iż z okien widać bloki Stalowej Woli.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy