Publikacje

 

Książki:

Garbacz Dionizy, Ogiński Janusz, JASTKOWICE kościół i parafia, 2007, Wyd. Sztafeta

 

Archeologia Kotliny Sandomierskiej, 2005, pod red. Moniki Kuraś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

Baranowski Rafał, 2005, PYSZNICA 15 lat samorządu gminnego 1990 - 2005, Urząd Gminy w Pysznicy


Bobula Mariusz, 2005, Jastkowice - Tajemnica zbrodni, opracowanie autorskie

 

Garbacz Dionizy, Witkowska Lila, 2001, Od Rozwadowa do Stalowej Woli, Stalowa Wola

 

Socha Skarbimir, 2000, Czerwona śmierć czyli narodziny PRL, Stalowa Wola

Czopek Sylwester, 1999, Cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza w Pysznicy, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

Puchalski Stanisław, 1996, Partyzanci "Ojca Jana", Stalowa Wola

 

Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś, 1980, pod red. Józefa Półćwiartka, Towarzystwo Przyjaciół Regionu Lasowiackiego w Stalowej Woli

 

Olszewski Edward, 1979, Początki władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie, Wyd. Lubelskie

 

Zabierowski Stanisław, 1975, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowska, Książka i Wiedza

 

Gliński Rudolf, 1974, Martyrologia wsi rzeszowskiej, Książka i Wiedza

 

Artykuły:

 

Bąk Magdalena, Pysznica - historia i legenda [w:] Podkarpacie. Język - literatura - kultura pod red. H. Kosętki i inn., Sanok 2009.

 

Garbacz Dionizy, 3 Maja w Lipie w: Sztafeta nr 19 z 12 maja 2005 r.

 

Szymula Stanisław, Partyzant z Oddziału „Ojca Jana” w: Sztafeta nr 12 z 24 marca 2005 r.

 

Belcarz Bartłomiej, Orzeł z Pysznicy (I) w: Sztafeta nr 21

 

Belcarz Bartłomiej, Orzeł z Pysznicy (II) w: Sztafeta nr 22

 

Garbacz Dionizy, Spalone Zasanie w: Sztafeta nr 41 z 14 października 2004 r.

 

Garbacz Dionizy, Starcie pod Kochanami w: Sztafeta nr 40 z 7 października 2004 r.

 

Prace:

Bajdas Krzysztof, 2005, Działalność organów samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Pysznica, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)


Drzymała Dorota, 2007, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a funkcjonowanie systemu świadczeń rodzinnych na przykładzie gminy Pysznica, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)

 

Drzymała Dorota, 2009, Analiza funkcjonowania polskiego systemu swiadczeń rodzinnych i jego ewolucja na tle systemów stosowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej,  ALMAMER WSE Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)

Gębołyś Anna, 2004, Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Pysznica i jego wpływ na środowisko, Akademia Świętokrzyska w Kielcach (maszynopis pracy magisterskiej)

Kołacz-Antosik Grażyna, 1994, Zarys dziejów wsi Pysznica, WSP w Rzeszowie (maszynopis pracy magisterskiej)

Kudłacik Teresa, 2007, Społeczno-ekonomiczne aspekty pomocy społecznej na przykładzie gminy Pysznica w latach 2004-2006, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)

 

Kudłacik Teresa, 2009, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy,  ALMAMER WSE Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)

Kumik Paweł, 2004, Gmina w procesie transformacji. Na przykładzie badań w gminie Pysznica, FWNS w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)

Kuziora Monika, 2005, Sposoby zwalczania bezrobocia na przykładzie gminy Pysznica, Politechnika Rzeszowska (maszynopis pracy magisterskiej)

Mech Helena, 2005, Rola samorządu lokalnego w ujęciu gminy na podstawie badań w gminie Pysznica, FWNS w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)

Pędrak Anna, 2007, Rola inwestycji zagranicznych w Polsce, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)

Pędrak Anna, 2009, Analiza inwestycji zagranicznych w Polsce,  ALMAMER WSE Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)

Podgórski Damian, 2004, Rola inwestycji w Strategii rozwoju gminy Pysznica w latach 2000-2003, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)

Ragan Maria, 1995, Społeczny wymiar samorządu gminnego na przykładzie Gminy Pysznica, FWNS KUL w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)

Ragan Maria, 1998, Zarys dziejów szkoły w Pysznicy do 1945r., WSP w Krakowie (maszynopis pracy dyplomowej)

Sznaikart Anna, 2006, Możliwości i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju gospodarczego gminy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna (maszynopis pracy licencjackiej)

Szot Małgorzata, 2004, Ocena gospodarki budżetowej na przykładzie gminy Pysznica, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)

 

Tofil Edyta, 2006, Sylwetka pedagoga i działaczki społecznej na przykładzie Marii Wandy Bourdon: 1890 - 1983 Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2006, (maszynopis pracy magisterskiej)

 

Zięba Justyna, 2004, Gospodarka finansowa gminy Pysznica w latach 2000-2002, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie ( maszynopis pracy magisterskiej)

 

Kroniki szkolne:

 

Inwentarz szkolny – Pysznica 1875 - 1915

 

Kronika szkolna – Brandwica obejmuje lata 1911 – 1980

 

Kronika szkolna szkoły podstawowej w Krzakach 1925 do 1967

 

Pozostałe publikacje:

Cmela Bronisław, 1986, PYSZNICA – wieś ongiś królewska, Rzeszów

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy