Samorząd i sołectwa

          Wejście w życie 27 maja 1990r. ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustaw z nią związanych dało początek nowej jakości wspólnoty samorządowej. W skład obecnego Województwa Podkarpackiego Gmina Pysznica została włączona na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, a w skład Powiatu Stalowowolskiego mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r.

          Dnia 5 lutego 2003 r. Rada Gminy Pysznica uchwaliła Statut Gminy.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy