Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego

Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego zostało utworzone w Domu Kultury w Pysznicy jako nowy dział Ogniska Artystycznego z dniem 1 stycznia 2012 roku. Głównym jego zadaniem jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzowanie różnorodnych dyscyplin sportowych i zasad kultury fizycznej oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań sportowych wśród mieszkańców gminy.

Zadania w/w realizuje poprzez:
•    zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć rekreacyjno-sportowych,
•    wyrabianie nawyku uprawiania gimnastyki i sportu,
•    działalność edukacyjną w zakresie podnoszenia poziomu kultury fizycznej,
•    odkrywanie talentów sportowych i ich czynne rozwijanie,
•    organizowanie olimpiad oraz imprez sportowych
•    prowadzenie działań profilaktycznych

W sezonie zimowym warsztaty sportowe prowadzone są w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Pysznica według ustalonego harmonogramu i skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. W proponowanej ofercie znajdują się różne dyscypliny sportowe m.in. piłka nożna, unihokej, koszykówka, siatkówka, a także gry i zabawy ruchowe.
W sezonie letnim zajęcia organizowane są na obiektach sportowych tj.:
- Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne  i Kulturalne w Pysznicy,
- „ORLIK 2012” w Jastkowicach.

Instruktorzy:
Pan Tomasz Uberman – instruktor ds. organizacji czasu wolnego.
Prowadzi warsztaty w Zespole Szkół w Pysznicy oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach.

Pan Mariusz Bąk – instruktor ds. organizacji czasu wolnego.
Prowadzi warsztaty w Zespole Szkół w Kłyżowie oraz w Zespole Szkół w Jastkowicach.
Aktualności:
Gminne Centrum Organizacji Czasu Wolnego zaprasza na warsztaty sportowe
odbywające się wg ustalonego harmonogramu w:
•    Przedszkolu w Pysznicy
•    Zespole Szkół w Pysznicy
•    Zespole Szkół w Jastkowicach
•    Zespole Szkół w Kłyżowie
•    Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach

 

Harmonogram zimowy [pobierz]

 

Harmonogram zajęć odbywających się na obiektach "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Jastkowicach [pobierz]

 

Harmonogram zajęć odbywających się na obiektach Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Pysznicy [pobierz]

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy