Bieżące nabory

II. Stowarzyszenie ProCarpathia prowadzi nabór do projektu [zobcza szczegóły]

 

I. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 lipca 2010 r. rozpoczął realizację projektu pt. "Moja przyszłość z własną firmą" w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 PO KL. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.
Projekt skierowany jest do niepracujących osób fizycznych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie do 31.12.2012r. W ramach projektu planowane są cztery etapy naboru uczestników:

    w III kwartale 2010r.,
    w I i III kwartale 2011r.
    oraz w I kwartale 2012r.

    Do projektu w każdym etapie zakwalifikuje się 20 osób (80 uczestników w całym projekcie).

Wsparcie szkoleniowo - doradcze i finansowe dla Uczestników projektu:
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną objęte bezpłatnym doradztwem i wezmą udział w czterodniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu zagadnień związanych z otwieraniem własnej działalności gospodarczej i opracowaniem biznes planu.
Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dotacje do 40.000,00 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz o wsparcie pomostowe w wysokości do 1.000,00 zł miesięcznie (wypłacane przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności) na pokrycie bieżących kosztów działalności (np. ZUS, czynsz, usługi obce, reklama i promocja).

Projekt przewiduje wypłatę wsparcia finansowego w formie dotacji i wsparcia pomostowego dla 60 uczestników projektu w ciągu całego okresu realizacji.

Dokładne terminy naboru wniosków rekrutacyjnych oraz dokumentacja programowa na stronie http://opiwpr.org.pl

 

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy