Dla bezrobotnych lub chcących podnosić kwalifikacje

1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pormocji Podkarpacia "Pro Carpatia" z siedzibą w Rzeszowie od 1 sierpnia 2010 r. realizuje projekt "Nowoczesne kwalifikacje szansą na zatrudnienie".

Głównym celem projektu jest ulatwienie wejścia na rynek pracy osób z grup defaworyzowanych przez objęcie ich kompleksowymi formami wsparcia.

Uczestnikami projektu moga być : kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 34 lat, pozostający bez zatrudnienia i zarejestrowani jako bezrobotni w woj. podkarpackim.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń:

nowoczesny kasjer-sprzedawca
przedstawiciel handlowy na kraje wschodnie
System Zielona Linia - Praca, oferty pracy, strona prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
magazynier z obsługą wozka widłowego
grafik komputerowy z przygotowaniem do druku
asystent księgowego z obsługa programu finansowo-księgowego

oraz płatne sześciomiesięczne staże.

Ponadto: zwrot kosztów dojazdu dla uczestników spoza Rzeszowa, dodatek szkoleniowy 4 zł/brutto, opiekę nad dzieckiem lub osoba zależną, wyżywienie podczas szkoleń, wykwalifikowaną kadrę trenerską, opiekę doradcy zawodowego/psychologa, zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy.


Rekrutacja trwa od 23 sierpnia 2010 r.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy