Nabory archiwum

English Teaching - Small Grants

O dotacje do 12,000 zł na projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promocję uczenia się i nauczania języka angielskiego na wsiach i w małych miastach mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) oraz organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Zgłoszenia przyjmuje Nidzicka Fundacja Rozwoju ,,Nida" do 31 stycznia 2011 r.

 

 

II. KOLEJNA EDYCJA KONKURSU -- "HENKEL - ZIELONE GRANTY"
O pieniądze na projekty dotyczące ochrony środowiska aplikowad mogą przede wszystkim: szkoły, przedszkola, organizacje samorządowe i pozarządowe.
Do zdobycia jest 20 grantów po 5 tys. zł. Termin składania wniosków -- do 18 stycznia 2010 roku.
Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyd np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Projekty można zgłaszac w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządowych.
Wnioski konkursowe pobrac można ze strony internetowe www.naszaziemia.pl lub www.henkel.pl

I. Równać szanse nabór do 12 października 2010 r.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy