Bieżące nabory

Wójt Gminy Pysznica ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zawartego w Programie Współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 /zamieszczono w dniu 12.04.2012 r./ [zobacz]

 

Druk oferty [pobierz]

 

Druk umowy [pobierz]

 

Druk sprawozdania [pobierz]

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy