Historia samorzadu gminy 1990-2006


Składy Rady Gminy i Zarządu


Rada Gminy Pysznica  1990 - 1994


Stanisław Chmiel
Leopold Zganiacz
Józef Gorczyca
Krystyna Bąk - Przewodniczaca Rady Gminy od 29 czerwca 1992r. do końca kadencji
Józef Krakowski
Leon Haliniak
Stanisław Sudoł
Kazimierz Majewski
Zygmunt Cholewiński - Przewodniczacy Rady Gminy do 5 maja 1992r.
Stanisława Bajdas
Danuta Hlawacz
Adam Kawęcki
Lesław Kuziora
Roman Kuziora
Stanisław Maślach
Teresa Drąg
Józef Szwedo
Józef Kuziora
Józef Pchełka
Czesław WojtynaZarząd Gminy Pysznica 1990-1994


1. Wójt - Jan Pyjor, (pełnił tę funkcję od 1990r. do 31 marca 1992r.)
od 5 maja 1992 Wójtem zostaje Zygmunt Cholewiński
2. Krystyna Bąk
3. Józef Gorczyca
4. Józef Krakowski
5. Józef Szwedo
6. Józef Kuziora
7. Danuta HlawaczRada Gminy Pysznica  1994 - 1998


Stanisław Chmiel
Tadeusz Bąk
Józef Gorczyca
Bronisław Sroka
Józef Krakowski
Aleksander Jabłoński
Józef Bajgierowicz
Józef Stępień
Zygmunt Cholewiński
Henryk Puzio
Zenon Partyka
Elżbieta Mazur
Stanisław Paleń
Witold Rostojek
Marian Marchut
Stanisław Młynarski
Józef Kuziora
Tadeusz Kowalik
Maria Pałka
Marian KoszelZarząd Gminy Pysznica 1994 - 1998


1. Zygmunt Cholewiński
2. Tadeusz Bąk
3. Józef Kuziora
4. Stanisława Paleń
5. Witold Rostojek odwołany 28 grudnia 1994r. w jego miejsce powołany został Józef Gorczyca
6. Józef Bajgierowicz złożył rezygnację, odwołany 19 czerwca 1998r.
7. Elżbieta Mazur


Rada Gminy Pysznica 1998 - 2002


Józef Gorczyca - Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bajdas
Wiesław Bartman
Tadeusz Bąk
Kazimierz Butryn
Jerzy Cichoń
Helena Dyńka
Józef Krakowski
Bogusław Krudys
Edward Laba
Stanisław Paleń
Elżbieta Paluch
Teresa Paź
Maria Powęska
Maria Ragan radna do 29 czerwca 2001r., zostala wybrana Sekretarzem Gminy Pysznica
Krystyna Siek
Leszek Sudoł
Franciszek Szwedo
Alina Tofil
Bogdan Tofil
Bożena Rainer


Zarząd Gminy Pysznica 1998 - 2002


1. Zygmunt Cholewiński
2. Tadeusz Bąk
3. Maria Ragan
4. Alina Tofil
5. Krystyna Siek
6. Stanisław Paleń
7. Leszek Sudoł


Rada Gminy Pysznica 2002 - 2006


Józef Gorczyca  - Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Butryn - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Stanisław Paleń - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Stanisław Chmiel
Monika Dziuba
Andrzej Herdzik
Jan Butryn
Edward Laba
Helena Dyńka
Stanisław Paleń
Czesław Pyz
Józef Kuziora
Elżbieta Paluch
Maria Kowalik
Elżbieta Świeca
Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne

1990 - 1994
- budowa sieci gazowej w miejscowościach Pysznica, Jastkowice, Kłyżów, Brandwica, Chłopska Wola
- budowa gminnego wysypiska śmieci w Pysznicy1994 - 1998
- budowa  ujęcia i stacji uzdatniania wody w Pysznicy-Podborku
 rozpoczęcie wodociągowanie terenów gminy Pysznica w miejscowości Pysznica
- rozbudowa części dydaktycznej przy szkole w Jastkowicach wraz z bodową sali sportowej  
- telefonizacja gminy


1998 - 2002
- kontynuacja wodociągowania terenów gminy (miejscowosci Jastkowice, Kłyżów, Studzieniec, Krzaki, Słomiana, Bąków, Brandwica, Chłopska Wola)
- rozbudowa szkoły w Krzakach wraz z budową sali gimnastycznej
- uruchomienie systemu zbiórki i utylizacji stałych i płynnych odpadów komunalnych
- rozpoczęcie budowy gminnego gimnazjum w Pysznicy


2002 - 2006
- budowa oczyszczalni ścieków we wsi Jastkowice i kanalizacji sanitarnej etap I w m. Jastkowice i Pysznica
- modernizacja składowiska odpadów w Pysznicy i budowa stacji segregacji odpadów
- rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Pysznica-Podborek oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jastkowice ul. Zaonie i 1000-lecia
- modernizacja drogi gminnej w Jastkowicach ul. Bukowa
- kontynuacja budowy gminnego gimnazjum w PysznicyFrekwencja w wyborach


•    frekwencja w wyborach samorzadowych w 1990r. na terenie Gminy Pysznica wyniosła: 53,59%

•    frekwencja w wyborach samorzadowych w 1994r. na terenie gminy Pysznica wyniosła: 36,9%

•    frekwencja w wyborach samorzadowych w 1998r. na terenie Gminy Pysznica wyniosła: 48,04%

•    frekwencja w wyborach samorzadowych w 2002r. na terenie Gminy Pysznica wyniosła: 46,48%

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy