Strony które warto odwiedzić

          Poniżej lista stron internetowych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania kryzsowego i ochrony ludności:

 

Państwowa Straż Pożarna

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Obrona Cywilna Kraju

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy