Policja
O bezpieczeństwa i porządek publiczny na terenie gminy Pysznica dba sześciu policjantów. Posterunek Policji w Pysznicy usytuowany jest przy ulicy Wolności 275.

Kierownikiem Posterunku Policji w Pysznicy jest:

aspirant Krzysztof KUZIORA

telefon - 0-15-877-33-72

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy