Dla instytucji

Informacje w tej zakładce skierowane są do instytucji samorządowych (szkół, bibliotek, domów kultury itp.) poszukujących dodatkowych możliwości pozyskania środków finansowych na działalność,  partnerów do realizacji projektów lub innych spraw istotnych dla ich działalności.


zamieszczono dnia 6.06.2012r.

Informujemy, iż w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" wspólfinansowanego z europejskiego Funduszu społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Bibblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarzadzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:

- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony'ego Levitasa

- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta

- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta

- Edukacja przedszkolna, pod redakcją PAwła Swianiewicza

- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego

- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

 

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęcaniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane).

Wersje elektroniczne publikacji zostaną udiostępnione na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2243:biblioteczka-owiaty-samorzdowej-tom-5-i-6&catid=113:zarzdzanie-owiat-aktualnoci&Itemid=1007&Itemid=

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

www.icm.edu.pl

ul. Pawińskiego 5a

02 - 106 Warszawa

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy