Dla rolników

 

Statystyczne Badania Rolnicze

Główny Urząd Statystyczny corocznei przeprowadza na terenie całego kraju REPREZENTACYJNE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.

Badania realizowane są przez pracowników urzędow statystycznych - ankieterów oraz rzeczoznawców gminnych w wylosowanych gospodarstwach rolnych metoda wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

 

Terminarz badań gospodarstw rolnych w 2012 r.

- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (kwiecień, sierpień, grudzień)

- badania pogłowia bydła, owieci drobiu oraz produkcji zwierzęcej (czerwiec-lipiec, grudzień)

- badanie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich (czerwiec-lipiec)

- badania plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (sierpień)

- badania plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (październik-listopad)

- badania sadów wg gatunkow i odmian (wrzesień-październik)

- ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (czerwiec-lipiec, grudzień)

- badanie plonów zboż ozimych (czerwiec-lipiec)

- badanie plonów ziemniaków (sierpień)

 

Tożsamość pracowników, realizujących badanai rolnicze na terenei województwa podkarpackiego, zarwono tych, którzy pojawią się w Państwa domach, jak i skontaktują się z Państwem telefonicznie, można potwierdzić pod numerami telefonów:

17 857 62 84, 17 853 52 10, 515 037 627 w poniedziałki od godziny 7.30 do 18.00, zaś od wtorku do piatku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Więcej informacji na www.stat.gov.pl/gus

 

 

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Pysznicy

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Doradca: Sylwia Kurpik

tel. 015 841 09 36 lub 723 977 480

 

Punkt jest czynny w środy w godzinach 7.00 - 15.00

W pozostałe dni: pon.-wt. oraz czw.-pt. - kontakt

z Powiatowym Biurem PODR  tel. 15 843 86 26

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy