Dla prowadzących działalność gospodarczą

SZKOLENIA - SPOTKANIA - KONFERENCJE

Brak aktualnych danych

 

ABC biznesu - pakiety branżowe

- informator dla chcących założyć własną działalnośc gospodarczą

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
W STALOWEJ WOLI
ul. 1-go Sierpnia 26c
37-450 Stalowa Wola

tel./fax: 015 844-03-57

e-mail: rig@onet.pl

Punkt konsultacyjny:

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PUNKT KONSULTACYJNY:
PK świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z rozpoczynaniem, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, w tym:
I. Informacje z zakresu podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej  tj.
Omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej
Charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
Obowiązki rejestracyjne
Możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy
II. Wykonywania działalności gospodarczej- obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności gospodarczej, kontrola przedsiębiorstw
III. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
IV.   Informacje  z zakresu dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się  o dotacje,
właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia,
zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,
zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia,
zasad przygotowywania rozliczeń i wniosków o wypłaty wsparcia,
warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie.
V. o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe - firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp.,
VI. Informacja na temat zasad korzystania z usług specjalistycznych min. Z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym( np. audyt technologiczny) usług doradczych proeksportowych( w zakresie dofinansowania w ramach działania 6.1 PO IG)
VII. Informacja na temat możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń
VIII. Inne informacje w tym min. dane teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
PK udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa, programów międzynarodowych, w tym głownie środków funduszy strukturalnych UE Pełny zakres informacji w tym dotyczy instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla pozostałych programów w PK można uzyskać informacje ogólne.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy