Informator grantowy

 

Informator teleadresowy:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel.: 017 747 64 15
gpi@podkarpackie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli
ul. Popiełuszki 13
37-450 Stalowa Wola
tel.: 015 643 36 96
lpi.stalowa@podkarpackie.pl


Departament Rozwoju Regionalnego
Al. Cieplińskiego 4
35-959 Rzeszów
tel.: 017 747 64 66
drr@podkarpackie.pl


Oddział szkoleń i działań informacyjno - promocyjnych  RPO
tel.: 017 747 64 57
017 747 64 58
017 747 64 86
017 747 64 87
info.rpo@podkarpackie.pl


Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Hanasiewicza 17
35-959 Rzeszów
017 747-61-70
dwp@podkarpackie.pl

 

Punkt kontaktowy w zakresie wdrażania I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
telefony:
017 747 61 08
017 747 61 18
017 747 61 39

 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego


Al. Cieplińskiego 4
35-959 Rzeszów
tel. 017 747-65-00
pi@podkarpackie.pl

 

Punkt kontaktowy w zakresie wdrażania osi priorytetowych od II do VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


017 747-65-70

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy