OSP w Pysznicy

OSP w Pysznicy powstała w 1906 roku z inicjatywy Marii Bourdon, Henryka Chochorowskiego i Andrzeja Sokołowskiego. W chwili powstania jednostka została wyposażona w beczkowóz konny i pompę jednotłokową. w 1957 roku wybudowano Dom Strażaka. W tym czasie jednostka dysponowała już lepsza motopompą, a następnie samochodem Star 25, później Star 244. W roku 1996 zakupiony został samochód gaśniczy Jelcz 014.

      Baza techniczna jednostki to strażnica z trzema boksami.

 

Więcej na www.pysznica.osp.org.pl

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarzadowych

informacje o wsparciu, szkoleniach, naborach

Zobacz