Stanowiska samodzielne

Stanowiska te podlegają bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 

1. Radca Prawny - Pani Małgorzata Galczak

tel.: 15 841 00 18

 

 Do zadań radcy prawnego, działajacego zgodnie z ustawą o radcach prawnych, należy w szczególności:

 1. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady
 2. obsługa prawna Wójta i doradztwo prawne na rzecz poszczególnych stanowisk pracy
 3. wykonywanie zastępstwa sadowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 4. przygotowywanie gminnych aktów prawnych
 5. udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych
 6. wydawanie opinii prawnych
 7. opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę
 8. kontrola stosowania przepisów kpa i innych przepisów prawa przez pracowników Urzędu
 9. udzielanie pomocy prawnej kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

 

2. Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz obsługi informatycznej - Mariusz Sałach

tel. 15 841 01 13

 

Do zadań stanowiska pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i informatycznych:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego
 2. prowadzenie spraw spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy
 3. prowadzenie kancelarii tajnej
 4. administrowanie urzadzeniami informatycznymi i pomoc w tym zakresie pracownikom Urzędu

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy