Referat Spraw Obywatelskich

 

Referatem kieruje Pani Krystyna Zalewska - Kierownik USC

tel. 15 841 00 16

 

ds. ewidencji ludności - Pani Stanisława Bąk

tel. 15 841 09 36

 

ZAKRES ZADAŃ:

Do zadań Kierownika USC należy w szczególności:

  1. pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych
  2. prowadzenie spraw wynikajacych z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów szczególnych
  3. wydawanie dowodów osobistych
  4. prowadzenie okresowych ocen bezposrednio podległych pracowników

 

Zadania stanowiska pracy w Referacie Spraw Obywatelskich i USC w szczególności to:

  1. stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności
  •  prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, cudzoziemcami, imprezami masowymi
  • prowadzenie archiwum zakładowego

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy