Kontakty

Urząd Gminy Pysznica
37-403 Pysznica, ul. Wolności 277


- Sekretariat, pok. nr 5, tel. 015 841 00 04, fax 015 841 00 17
  e-mail: ug
- Obsługa organów gminy, BIP pok. nr 7, tel. 015 841 00 18
  e-mail: 181803
- Skarbnik gminy, pok. nr 3, tel. 015 841 04 77
- Gospodarka komunalna i geodezja, pok. nr 6, tel. 015 841 00 24
  e-mail: geodezja
- Księgowość budżetowa, pok. nr 1, tel. 015 841 00 25
  e-mail: ksiegowosc
- Sekretarz gminy, pok. nr 6, tel. 015 841 00 86
  e-mail: sekretarz
- Planowanie przestrzenne, pok. nr 6, tel. 015 841 09 34
  e-mail: planowanie
- Zamówienia publiczne, pok. nr 9, tel. 015 841 01 98
  e-mail: zamowienia
- Infrastruktura techniczna, pok. nr 6, tel. 015 841 01 12
  e-mail: infrastruktura
- Podatki i opłaty lokalne, pok. nr 8, tel. 015 841 00 47
- Promocja gminy, pok. nr 9, tel. 015 841 01 03
  e-mail: promocja
-pozyskiwanie środków UE, pok nr 10, tel. 015 841 01 32
  e-mail: rskrzypek
- Ochrona środowiska, pok. nr 11, tel. 015 841 01 36
  e-mail: srodowisko
- Kadry i sprawy społeczne, pok. nr 9, tel. 015 841 01 03
  e-mail: kadry
- Zarządzanie kryzysowe, OC, sprawy obronne i informatyczne,

  pok. nr 6, tel. 015 841 01 13

  e-mail: informatyk.ug
  e-mail: msalachl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Pysznica, ul. Wolności 277,
tel. 015 841 00 04, 015 841 01 13, fax. 015 841 00 17
e-mail: gczk


Urząd Stanu Cywilnego

Pysznica, ul. Wolności 275, tel. 015 841 00 16, 015 841 09 36
e-mail: uscl


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Pysznica, ul. Wolności 295, tel. 015 841 00 08
e-mail: gzk

Dom Kultury w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 277, tel. 015 841 00 48
e-mail: dk
www.dk.pysznica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Pysznica, ul. Wolności 320, 37-403 Pysznica,
- Kierownik OPS - Teresa Kudłacik, tel. 015 642 52 65, kierownik@pysznica.ops.pl
- Sekretariat - Stanisław Paleń, tel. 015 642 75 99, pomoc@pysznica.ops.pl
- Świadczenia rodzinne, tel. 015 642 52 32, swiadczenia@pysznica.ops.pl
- Ksiegowość, tel. 015 642 52 39, finanse@pysznica.ops.pl
- Pracownicy socjalni: Elżbieta Paluch, Małgorzata Maślach,
  tel. 015 642 52 11, Janina Sagan, tel. 015 642 58 35
e-mail: pysznica@ops.pl
www.pysznica.ops.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Pysznica, ul. Wolności 259, tel. 015 841 00 05
e-mail: biblioteka
Filie: Jastkowice, ul. Armii Krajowej 18, tel. 015 841 03 13
Kłyżów, ul. Mickiewicza 46, tel. 015 841 07 48

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Pysznica, ul. Wolności 295, tel. 015 841 00 13
e-mail: gzosp

Zespół Szkół w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 324, tel. 015 814 40 67 (sekretariat), 015 814 40 68 (kuchnia)
e-mail: szkola, szpysznica
www.szkola.pysznica.pl

Zespół Szkół w Jastkowicach
Jastkowice, ul. Mickiewicza, tel. 015 841 03 11,
e-mail: zs.jastkowice
http://www.zsjastkowice.pl

Zespół Szkół w Kłyżowie
Kłyżów, ul. Mickiewicza 70, tel. 015 841 07 46,
e-mail: zs.klyzow
http://www.zsklyzow.pysznica.pl

Szkoła Podstawowa w Krzakach

Krzaki, ul. Nowa 15, tel. 015 841 07 47
e-mail: psp.krzaki

Przedszkole
Pysznica, ul. Wolności 295, tel. 015 841 00 34
e-mail: przedszkole
www.przedszkole.pysznica.pl

Posterunek Policji w Pysznicy
Pysznica, ul. Wolności 275, tel. 015 877 33 72

Ochotnicza Straż Pożarna
Kłyżów, tel. 015 841 06 94

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Pysznica, ul. Wolności 297, tel. 015 841 00 27

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
Jastkowice, ul. Armii Krajowej 36, tel. 015 841 03 12

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe

Kłyżów, ul. Mickiewicza 38, tel. 015 841 06 12

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów

Piotra i Pawła
Krzaki, ul. Nowa 20, tel. 015 841 07 13

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek
Pysznica, ul. Wolności 301, tel. 015 841 00 74

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy