Ochrona środowiska

  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. [pobierz]

 

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. [pobierz]

 

Odpady komunalne:

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomości [pobierz]
  • Oświadczenie [pobierz]
  • Wzór wykazu umów z wlaścicielami nieruchomości [pobierz]
  • Wzór sprawozdania sporzadzonego przez podmiot odbierajacy odpady komunalne od włascicieli nieruchomości [pobierz]
  • Wzór sprawozdania sporzadzonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [pobierz]

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy