Zagospodarowanie przestrzenne

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie działki. [pobierz]

 

  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pysznica. [pobierz]

 

  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy terenu. [pobierz]

 

  • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. [pobierz]

 

 

  • wniosek o opracowanie Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego [pobierz]

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy