Sołectwo Chłopska Wola

        Sołectwo Chłopska Wola działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Sołectwo obejmuje swym zasięgiem wieś Chłopska Wola. Sołectwo ma w swoim zarządzie trzy działki mienia komunalnego o łącznej powierzchni 1,15 ha. Na jednej z nich znajdują się boiska i plac zabw dla dzieci, druga to teren wokół kapliczki, natomiast trzecia działka pomiędzy Bukową a drogą powiatową prowadzącą do Sanu jest niezagospodarowana.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy