Sołectwo Studzieniec

Sołtys - Czesław Wojtyna

 

W skład Rady Sołeckiej obecnej kadencji (wybranej 8 maja 2011 r.) wchodzą:

 

  • Roman Wala
  • Mirosław Kata
  • Józef Herdzik
  • Mariusz Kuziora
  • Tadeusz Lichwiarz

 

          Sołectwo Studzieniec działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Studzieniec i Kuziory - przysiółek wsi Jastkowice.

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy