Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metoda sejsmiczną

Dodano 2012-07-25 przez Beata Biały

Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metoda sejsmiczną

Geofizyka Toruń

Zawiadamiamy, że w oparciu o koncesje nr 56/2011/p z dnia 14 listopada 2011 wydaną przez Ministra Środowiska, na terenie gminy będą prowadzone prace geofizyczne.

Badania przeprowadzi Geofizyka Toruń S.A. Grupa Sejmiczna P-100 z siedzibą w Sandomierzu.

Badania będa prowadzone metodą wzbudzania drgań sejsmicznych z zastosowaniem wibrosejsów na profilu 2D w okresie:

od 15-08-2012 do 15-09-2012

zgodnie z zatwierdzonym szkicem sytuacyjnym profili.

 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 czwrwca 2011r. art.18 prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. Nr 163 poz. 981/ z właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na których mają być wykonane prace, będą zawierane porozumienia dla przeprowadzenia prac geologicznych.

Za ewentualne szkody wyrzadzone w toku badań geologicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwac 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 

Adres siedziby grupy sejsmicznej:

Grupa Sejsmiczna P-100

ul. Portowa 24

27-600 Sandomierz

tel. 693-784-559

tel. kierownik: 605-126-830

 

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz