Geofizyka Toruń

Dodano 2012-07-17 przez Beata Biały

Geofizyka Toruń

zawiadamia o zamiarze wykonywania badań sejsmicznych

GDR-I/203/2012

dotyczy zawiadomienia o zamiarze wykonywania badań sejsmicznych

Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z 2011r.) Geofizyka Toruń jako wykonawca prac zleconych przez firmę Sierra Bravo Sp. z o.o. zawiadamia, że zamierza od 16 lipca br rozpocząć wstepne prace przygotowawcze, a od 1 września właściwe badania sejsmiczne, kóre będa trwały do 15 października 2012 r. Badania geofizyczne zostały zaprojektowane na podstawie koncesji poszukiwawczej wydanej przez Ministra Środowiska - koncesja Nr 56/2011/p "nisko" (ważna do 2016), część bloków koncesyjnych nr 356, 357, 358 oraz 376 i wykonywane będa zgodnie z warunkami w niej określonymi. Celaem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych jest udokumentowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania geofizyczne prowadzone będą bez użycia materiałów wybuchowych - źródłem wzbudzania będa wibratory. W ramach uzgodnień warunków wstępu z badaniami na teren, przedstawiciel grupy sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejscia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa.

Wykonawcą badań będzie grupa sejsmiczna kierowana przez Marka Motyla tel. 605 126 830

Zobacz także

BIP

epuap

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzedowy

Ważne dla organizacji pozarządowych

informacje o szkoleniach, naborach, wsparciu

Zobacz